logo stichting FTI
logo horus

Certus Bewindvoering

Certus Bewindvoering is een jong en flexibel bewindvoerderskantoor. Wij zijn gespecialiseerd in de samenwerking tussen client, zorgaanbieder (ambulante begeleiders) en Certus Bewindvoering. Samenwerken en het persoonlijke contact zijn centrale kernbegrippen binnen onze werkzaamheden. Het overzichtelijk en functioneel inrichten van de financiën is één van onze specialiteiten, waarbij we het dagelijks leven van de cliënt optimaliseren en gemakkelijker maken.

Certus bewindvoering streeft ernaar om meer overzicht en structuur in de financiën van de cliënt aan te brengen. Daarnaast zetten wij in op het onderhouden van contact en het bereiken van samenwerking met betrokken hulpverleners (zorgaanbieder).

Ons motto is: “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt“.

Waarin onderscheiden wij ons:

  • Op werkdagen van 10:00 tot 12:00 bereikbaar
  • 24 uur per dag inzage in uw eigen dossier!

Cliënten

certus clienten

De cliënten van Certus Bewindvoering zijn mensen die tijdelijk of structureel, problemen ondervinden bij het organiseren van hun financiële administratie.

Bewindvoerder

certus bewindvoerder

De bewindvoerder is degene die binnen het kantoor, aan de hand van de beschikking het bewind tot uitvoer brengt.

Kantonrechter

certus kantonrechter

De Kantonrechter is degene die conform regel- en wetgeving bepaalt of het aangevraagde beschermingsbewind wordt toegekend.