Certus Bewindvoering is een jong en flexibel bewindvoerderskantoor. Wij zijn gespecialiseerd in de samenwerking tussen client, zorgaanbieder (ambulante begeleiders) en Certus Bewindvoering. Samenwerken en het persoonlijke contact zijn centrale kernbegrippen binnen onze werkzaamheden. Het overzichtelijk en functioneel inrichten van de financiën is één van onze specialiteiten, waarbij we het dagelijks leven van de cliënt optimaliseren en gemakkelijker maken.

Certus bewindvoering streeft ernaar om meer overzicht en structuur in de financiën van de cliënt aan te brengen. Daarnaast zetten wij in op het onderhouden van contact en het bereiken van samenwerking met betrokken hulpverleners (zorgaanbieder).

Ons motto is: "Zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

 

Waarin onderscheiden wij ons:

  • Geen telefonische spreekuren;
  • Op werkdagen van 10:00 tot 15:00 bereikbaar;
  • 24 uur per dag inzage in uw eigen dossier!

clienten van certusDe cliënten van Certus Bewindvoering zijn mensen die tijdelijk of structureel, problemen ondervinden bij het organiseren van hun financiële administratie.

Aanmelden

clienten van certus

De bewindvoerder is degene die binnen het kantoor, aan de hand van de beschikking het bewind tot uitvoer brengt.

Beschermingsbewind

Budgetbeheer

clienten van certus

De Kantonrechter is degene die conform regel- en wetgeving bepaalt of het aangevraagde beschermingsbewind wordt toegekend.

Beschermingsbewind